เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ 1 ธ.ค. 2566

เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ 1 ธ.ค. 2566

เช็ก 3 ช่องทางประชาชน ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.66 กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

สำหรับ “โครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล” ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดโครงการใหญ่ ภายใต้วลี : วาระแห่งชาติ หยุดปัญหาค้าทาสยุคใหม่ของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยนายกฯ ชูเหตุผล ความเป็นมา ว่าหนี้นอกระบบ กัดกร่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และวิธีการแก้หนี้ไม่สามารถทำได้หากไม่มี “ภาครัฐ” มาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ 

ลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ไหน ?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ จะต้องมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID (ไทยดี) ของกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei  และทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อสำนักทะเบียนที่ให้บริการออกบัตรประชาชนทั่วประเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ผ่านออนไลน์ การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ ผ่านช่องทางออนไลน์ https://debt.dopa.go.th มีขั้นตอนดังนี้

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน

- ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

- เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

- กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

- กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ทำอย่างไร ? สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนแก้แก้หนี้นอกระบบ โดยใช้แอปพลิเคชั่น ThaID มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

-  กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน

- ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน

- ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน

- กดปุ่มยินยอม

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบทางออนไลน์ ทำได้ถึงวันไหน ?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านทางออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

แก้หนี้นอกระบบ ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร ? สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ

- อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง

- สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

** หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สามารถติดต่อที่ กลุ่มงานทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม โทร. 0-2356-9660 หรือ ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ที่รัฐบาลได้ยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งแก้ไขว่า กระทรวงมหาดไทย