สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาจารย์สันติ เศวตวิมล ประจำปี 2563-2564

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาจารย์สันติ เศวตวิมล ประจำปี 2563-2564

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาจารย์สันติ เศวตวิมล ประจำปี 2563-2564

กิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563-2564 รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563-2564 และรางวัลศรีบูรพา ปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

อาจารย์สันติ เศวตวิมล เขียนงานคอลัมน์ให้นิตยสาร MiX โดดเดี่ยว...แต่ไม่เดียวดาย เข้ารับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563-2564 โดยคุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหารบริษัท มิตรมายา จำกัด มอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับอาจารย์สันติ เศวตวิมล ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ในครั้งนี้

คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร MIX มอบผลิตภัณฑ์ Merigin Precious Set ให้อาจารย์สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึก พร้อมแสดงความยินดีกับนักเขียนท่านอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ภายในงานจัดแสดงชุดต่างๆ อาทิเช่น ปาฐกถาพิเศษ “คิดถึง...” โดยอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ พร้อมการอ่านบทกวี สลับ การแสดงดนตรีวงหมาเก้าหาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 6 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาจารย์สันติ เศวตวิมล ประจำปี 2563-2564