พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก เมื่อเติมน้ำมัน ครบ 300 บาท

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก เมื่อเติมน้ำมัน ครบ 300 บาท

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก เมื่อเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท 4 5 ตุลาคมนี้เท่านั้น

โออาร์ - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจับมือสานต่อโครงการ เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย โดยรับซื้อไข่ไก่จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภค สำหรับผู้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีไข่ไก่ 1 แพ็ก (จำนวน 4 ฟอง) ที่พีทีที สเตชั่น เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 นี้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สานต่อโครงการ พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย โดยจากสถานการณ์ของโควิด – 19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร ประกอบกับมีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และขาดช่องทางในการระบายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยครั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ได้ร่วมสนับสนุนการซื้อไข่ไก่ผ่านการประสานงานของกรมการค้าภายใน จำนวน 400,000 ฟอง (100,000 แพ็ก) เพื่อเร่งระบายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรสนองนโยบายภาครัฐ อีกทั้งต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง พร้องส่งเสริมการสร้างสุขภาพดี ด้วยการมอบไข่ไก่ฟรี จำนวน 1 แพ็ก ซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ 4 ฟอง ให้กับผู้มาใช้บริการที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ร่วมรายการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center และตรวจสอบรายชื่อพีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมรายการได้ที่  www.pttor.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายนที่ผ่านมา โออาร์ ได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อผลผลิตมังคุดจำนวน 100,000 กิโลกรัมจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมรับซื้อลำไยอบแห้งจำนวน 50,000 กิโลกรัมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำมามอบให้ผู้ใช้บริการพีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี และส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ระบาดขอโควิด – 19 โออาร์จะยังคงมุ่งช่วยเหลือสังคม และยังพร้อมดำเนินการเสริมสร้างให้พีทีที สเตชั่น เป็น Living Community หรือศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุข และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนอย่างยั่งยืน

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก เมื่อเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท 4 – 5 ตุลาคมนี้เท่านั้น