5 ข้อคิดและบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

5 ข้อคิดและบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

15 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันการศึกษาศิลปะขั้นอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยปีนี้เป็นวันครบรอบ 129 ปี วันศิลป์ พีระศรี MiX Magazine จึงนำ 5 ข้อคิดและบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรีหรืออาจารย์ฝรั่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเคารพเป็นอย่างยิ่งมาได้อ่านกัน
1. อาจารย์ศิลป์ พีระศรี แม้จะเป็นชาวอิตาลี แต่ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจในอาชีพครูและรักในเมืองไทย ท่านได้ใช้ชีวิตในเมืองไทยนานกว่า 40 ปี ได้รับสัญชาติไทยและอยู่เมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิต

2. Ars longa , Vita brevis ( ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ) เป็นสุภาษิตละตินที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี มักหยิบยกมาสอนลูกศิษย์ เพื่อให้ตระหนักว่าชีวิตนั้นแสนสั้นจะมีเพียงการศึกษาหาความรู้ที่จะไม่มีอันสิ้นสุด
3. “นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร” คือประโยคที่อาจาย์ศิลป์ มักจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้ขยันขันแข็ง
4. เพลง Santa Lucia ( ซานตาลูซีอา) เพลงภาษานาโปลีของประเทศอิตาลี เป็นเพลงที่อาจารย์ศิลป์ มักจะร้องๆบ่อย และถือเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิษย์เก่าชาวศิลปากร มักจะจุดเทียน
ขับร้องเพลงนี้ หน้าลานอาจารย์ศิลป์ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี
5. ทุกวันนี้ อัฐิของท่าน 1 ในสามส่วน ถูกบรรจุในอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอาจารย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งปั้นโดย อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ศิษย์เก่ารุ่นแรกๆของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีและเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาประติมากรรมคนแรกของประเทศไทย

 

5 ข้อคิดและบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี