ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเดินหน้าจัดกิจกรรม Samsung Innovation Campus – Coding Camp2021 ค่ายโค้ดดิ้งออนไลน์หนึ่งวันเต็ม ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมก้าวเข้าสู่โลกโค้ดดิ้งโดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 220 คน

วิทยาการและทีมผู้ช่วยวิทยากรมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม

นางสาวปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้มีทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกอนาคตและจากเสียงตอบรับที่ดีของค่ายออนไลน์โค้ดดิ้งในปีที่ผ่านมา ซัมซุงจึงจัดกิจกรรม Samsung Innovation Campus – Coding Camp2021 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อหวังที่จะอำนวยการเรียนรู้ให้เยาวชนและขยายผลลัพธ์ไปสู่นักเรียนมัธยมต้นในจำนวนที่มากขึ้นทั้งยังหวังว่า คุณครูในฐานะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมจะสามารถนำกระบวนการไปปรับใช้และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในห้องเรียนเพื่อปูพื้นฐานและผลักดันทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย”

บรรยากาศการเข้าร่วมค่ายโค้ดดิ้งออนไลน์ SIC Coding Camp 2021 ของเด็กๆ จากหลากหลายโรงเรียน

ทั้งนี้ ค่าย SIC Coding Camp 2021 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Innovation Campusโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มีจุดประสงค์ในการจุดประกายความสนใจด้านโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้โค้ดดิ้งและการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยหลักสูตรในค่ายประกอบด้วย4เนื้อหาสำคัญ ได้แก่ 1) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 2) ฝึกออกแบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยผังFlowchart 3) ความเข้าใจพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (General-Purpose Computing) และ 4) ฝึกเขียนโค้ดภาษาไพธอน (Python) โดยนักเรียนจะได้ฝึกสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจากการเขียนโค้ดด้วยตนเองปิดท้ายด้วยการรับฟังประสบการณ์การเรียนสายโค้ดดิ้งจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการ Samsung Innovation Campus

สำหรับรูปแบบของค่าย Coding Camp ในครั้งนี้ ทางโครงการฯปรับกระบวนการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 100% เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom VDO Conferenceที่มีทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดกิจกรรม

ค่าย Samsung Innovation Campus –Coding Camp2021ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี  รวมมีนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน

เด็กหญิงฉัตรรวี หาพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวว่า “ค่ายนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ ค่ะ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโค้ดดิ้งมากขึ้นวิทยากรสอนละเอียดเข้าใจง่าย สนุก ไม่รู้สึกเบื่อเลยและเนื้อหาของค่ายตรงกับหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ หนูสนใจค่ายนี้ตั้งแต่ทราบข่าวจากคุณครู ยิ่งพอรู้ว่าจัดขึ้นโดยซัมซุงยิ่งตัดสินใจเข้าร่วมอย่างไม่ลังเลเลยค่ะ หวังว่าทางซัมซุงจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปและถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้งค่ะ”

นายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า “สิ่งที่ผมประทับใจในค่ายนี้คือการเรียบเรียงเนื้อหาการเรียนการสอนได้เข้าใจง่าย ได้ความรู้ทั้งในเรื่อง Abstraction, Flowchart, ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการเขียนภาษาไพธอนนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดคั่นระหว่างบทเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมลงมือปฎิบัติจริงและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นมากส่วนตัวผมสนใจจะเรียนต่อสายโค้ดดิ้งจึงคิดว่าจะนำความรู้เรื่องการเรียนพื้นฐานภาษาไพธอนครั้งนี้ไปต่อยอดในอนาคตและอยากให้ซัมซุงจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่เพื่อนๆ คนอื่นจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งเช่นเดียวกันกับผมครับ”

นอกจากนี้ ซัมซุงยังมีกิจกรรมในโครงการ Samsung Innovation Campus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยเป็นการอบรมโค้ดดิ้งในหลักสูตรเข้มข้นเพื่อปูทางสู่การเรียน Coding & Programming ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่www.facebook.com/samsungsicth

ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย