“MONO NEXT” ส่งมอบชุด PPE ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของ กระทรวงวัฒนธรรม

“MONO NEXT” ส่งมอบชุด PPE ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของ กระทรวงวัฒนธรรม

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ตามโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ของ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน...

“MONO NEXT” ส่งมอบชุด PPE ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของ กระทรวงวัฒนธรรม