โตโยต้าร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19

โตโยต้าร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19

โตโยต้าร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งความช่วยเหลือสู่ชุมชนทุกจังหวัดภายใต้โครงการ Toyota Stay with you สนับสนุนข้าวสาร 100 ตันรถยนต์ 236 คัน บรรเทาทุกข์คนไทยทั่วประเทศ

มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสุรศักดิ์ สุทองวัน และ นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายฯ สานต่อโครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19” หรือ " Toyota Stay With You” สนับสนุนข้าวสารรัชมงคล 100 ตัน พร้อมรถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ ดับเบิ้ลแค็บ 155 คัน และรถเอนกประสงค์ ฟอร์จูนเนอร์ 81คัน รวมทั้งสิ้น 236 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจในการบรรเทาทุกข์แก่คนไทยทั่วประเทศโดยมี นายคาร์ล ออพเพนบอร์น ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมส่งมอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า ซึ่งต้องทุ่มเททำงานอย่างหนัก ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ ในวันที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติ พลังแห่งความร่วมมือคือสิ่งสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูล

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความห่วงใยและตั้งใจในการร่วมเติมเต็มความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทยสู้ภัย COVID-19” หรือ “Toyota Stay With You” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การสนับสนุนรถยนต์แก่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 415 คัน การสนับสนุนพัฒนาหุ่นยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้บริการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในห้องโดยสารรถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ลูกค้ารถยนต์ทุกยี่ห้อไปแล้วกว่า 1,300,000 คัน

ในครั้งนี้ เราพร้อมที่จะสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดจึงได้ร่วมมือกับชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศสานต่อโครงการ “Toyota Stay With You” ปันน้ำใจสู่ชุมชน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้าวสารรัชมงคลจำนวน 100 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่แต่ละอำเภอ ชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับผู้แทนจำหน่ายฯตลอดจนส่งมอบรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 155 คัน และรถเอนกประสงค์ ฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 81 คัน รวมทั้งสิ้น 236 คันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การรับ-ส่งบุคคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล รวมทั้งขนส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย และการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ตลอดจนใช้ในการติดต่อประสานงานการค้นหา ติดตาม ตลอดจนการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงคัดกรอง และภารกิจจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ เพื่อจำกัดวงจรการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยก้าวพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศขอยืนหยัดพันธกิจในการสนับสนุนและเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีขวัญและกำลังใจร่วมฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปได้อย่างปลอดภัย

โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19 Toyota Stay With You

โตโยต้าร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19 ภายใต้โครงการToyota Stay with you สนับสนุนข้าวสาร100 ตันรถยนต์ 236 คัน