การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบ  ด้วย Antigen Test Kit

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบ ด้วย Antigen Test Kit

หลังจากได้ศึกษาแนวทางในการใช้ชุด Antigen test kit https://www.mixmagazine.in.th/00005877 แล้ว ทาง MiX Magazine จึงได้รวบรวมแนวทางในการ

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบด้วย Antigen Test Kit ไม่ว่าผลจะออกมาบวกหรือลบ

กรณีผลการทดสอบให้ ผลบวก

1.ให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่กำหนด แยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อ เช่น แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก ควรติดต่อขอรับเข้าการรักษา

3.แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยง จากการสัมผัส และควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อต่อไป 

ส่วนกรณีผลการทดสอบให้ ผลลบ 

4.หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว 

5.ทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน หรือหากมีอาการของโรคโควิด 19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที

รวบรวมข้อมูลจาก : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

บทความอื่น ๆ 

แนวทางการใช้ Antigen test kit ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง https://www.mixmagazine.in.th/00005877

ข้อแนะนำในการใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง https://www.mixmagazine.in.th/00005879

 

 

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบ ด้วย Antigen Test Kit