เอช เซม  ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหัน เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เอช เซม ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหัน เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เอช เซม  ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหันเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

    คุณรัตชนก หวังเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการ ยิ่งให้...ยิ่งได้ โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เกี่ยวกับ โครงการ “ยิ่งให้ ... ยิ่งได้” (Give More Gain More) 

    เกิดจากแนวคิดและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ที่จะมอบความรู้สึกดีๆ ความขอบคุณ และเป็นกำลังใจ ส่งคืนให้กับสังคมไทยและผู้คนรอบข้างในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ว่าการให้โดยไม่รู้สึกหวงย่อมจะได้รับสิ่งคืนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอน  ข้อมูลเพิ่มเติมติดตาม FB Fanpage: https://www.facebook.com/HSEMMotor.CSR หรือ โทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 062-276-5005

เอช เซม ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหัน เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน