มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ (AirvoTM2) และหน้ากากอนามัย N95 ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร สู้ภัยโควิด-19

    คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ (AirvoTM2) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คุณกิติมา ลิ้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญด้านความพร้อมของอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จึงให้การสนับสนุนโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเดินหน้าฟันฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ (AirvoTM2) และหน้ากากอนามัย N95 ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร สู้ภัยโควิด-19