กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดระยอง

กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดระยอง

กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และถุงยังชีพบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดระยอง

    กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดยคุณสุทธิ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตพื้นที่ระยอง ส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใช้สนับสนุนในการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงยังชีพ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

    GPSC ถือหุ้นโดยบมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน44.45%* บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 20.78% บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล (GC) 10.00% และนักลงทุนทั่วไป24.77% (*PTT อยู่ระหว่างกระบวนการซื้อหุ้น GPSC จาก GC รวมจำนวน12.73% ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมจะทำให้PTT และSMH (บริษัทย่อยของ PTT) ถือหุ้น GPSC จำนวน42.54% และ1.91% ตามลำดับโดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

    GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Equity MW)  รวมประมาณ  5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และถุงยังชีพบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดระยอง