GPSC ผนึก CHPP รุกตลาดทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ  พัฒนาผลิตภัณฑ์G Float

GPSC ผนึก CHPP รุกตลาดทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์G Float

GPSC จับมือ CHPP บริษัทในเครือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ G Float นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำเชิงพาณิชย์ในรูปแบบNew Normalครั้งแรกของไทยรับเทรนด์พลังงานสะอาด ก้าวสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

      นางรสยา เธียรวรรณรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เปิดเผยว่าในวันนี้(25 พ.ค.2564) ได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด G Float ที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบNew Normal เป็นครั้งแรกของไทยเป็นนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System)ป้อนสู่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่จากความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       ทั้งนี้ GPSC ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมพลังงานสู่การสร้างสรรค์อนาคต ด้วยแนวคิด Smart Energy for Evolving life ที่จะรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรม New S-Curve อันเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มปตท.เพื่อรองรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกที่หันมาให้ความใส่ใจในการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้GPSC เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดผ่านการดำเนินงานของ CHPP (ถือหุ้น 100% โดย GPSC)ที่จะเป็นหน่วยธุรกิจหลักที่สำคัญในการนำนวัตกรรมพลังงานมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

      นางรสยา กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำได้ผ่านการพัฒนาและออกแบบที่มีจุดเด่นให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำที่ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติก (High Density Polyethylene หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทาน สามารถผสมสารป้องกัน UV และขึ้นรูปได้ง่าย เพื่อผลิตเป็นทุ่นลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ CHPP ยังได้มีการออกแบบจุดยึดของทุ่นโซลาร์เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทั้งกระแสคลื่นและลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุ่นลอยน้ำมีความมั่นคงและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้า การออกแบบยังได้คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการประกอบทุ่น และง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง G Float ยังได้ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาดมาตรฐานจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกับแผงโซลาร์ที่จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักที่มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆในอนาคต 

      เทคโนโลยี G Float จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง 25 ปี ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ ผ่านการทดสอบ Food Contact ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และได้ถูกนำไปใช้แล้วในโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆ ก่อนหน้านี้ เช่น โครงการเมืองอัจฉริยะ ให้กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การติดตั้งโซลาร์บนหลังคาและโซลาร์ลอยน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)โดยการผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Peer-to-Peer Energy Tradingและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar on sea) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นต้น

GPSC ผนึก CHPP รุกตลาดทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์G Float เสริมศักยภาพ ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์