หมอยง แนะวัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

หมอยง แนะวัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

วันที่ 10 พฤษภาคม 64 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนส่วนตัวเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

วัคซีนโควิด-19 การป้องกันไม่เฉพาะแค่ตัวเรา

.

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากจะป้องกันตัวเราไม่ให้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ในขณะเดียวกันก็พบว่าโอกาสติดเชื้อของเราก็น้อยลง ถึงแม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันจะเป็นการป้องกันเขาด้วยโดยเฉพาะป้องกันบุคคลในบ้านที่ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านหรือคนที่เรารักไม่ให้ป่วยหรือติดเชื้อได้

.

ถ้าทุกคนได้รับวัคซีนก็จะเป็นการป้องกันเขาป้องกันเรา และในที่สุดโรคโควิด-19 ก็จะอยู่ในความควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น การให้วัคซีนในคนหมู่มากเห็นได้ชัดในประเทศอังกฤษที่ให้วัคซีนไปแล้วร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้รับอย่างน้อย 1 เข็ม อังกฤษจากที่เคยมีผู้ป่วยเป็นหมื่นต่อวันและมีการเสียชีวิตเป็นหลักร้อยหลักพันต่อวัน แต่ขณะนี้เหลือผู้ป่วยเป็นตัวเลขที่เท่ากับหรือน้อยกว่าประเทศไทยและที่สำคัญอัตราตายในประเทศอังกฤษเหลือหลักหน่วยหรือหลักสิบต้นๆ เช่นวันที่ 9 พฤษภาคม มีการเสียชีวิตเพียง 2 คนเท่านั้น น้อยกว่าประเทศไทยเสียอีก ส่วนในฝรั่งเศสมัวแต่พะวงเรื่องอาการข้างเคียงและการได้รับวัคซีนน้อยกว่าประเทศอังกฤษมากกว่าครึ่ง ทำให้ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่นและมีการเสียชีวิตเป็นหลักหลายร้อยคนต่อวัน ทั้งที่วัคซีนในประเทศก็ไม่ได้ขาดแคลนแบบบ้านเรา

.

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะต้องได้รับวัคซีนหมู่มากให้เร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียทางด้านสุขภาพ ร่างกาย เศรษฐกิจและสังคมให้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของทุกคนตัวเรา ส่วนรวมและประเทศชาติ วัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด ในปีหน้าใครต้องการกระตุ้นวัคซีนยี่ห้ออะไร เมื่อถึงเวลานั้นเชื่อว่าวัคซีนจะมีจำนวนมากขึ้นและเพียงพอ

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากจะป้องกันตัวเราไม่ให้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ในขณะเดียวกันก็พบว่าโอกาสติดเชื้อของเราก็น้อยลง