ศบค ประกาศ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดออกพื้นที่โดยไม่จำเป็น เริ่ม 1 พฤษภาคม

ศบค ประกาศ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดออกพื้นที่โดยไม่จำเป็น เริ่ม 1 พฤษภาคม

ที่ประชุม ศบค. ปรับระดับพื้นที่ป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด เริ่มใช้ 1 พฤษภาคมนี้ 

เงื่อนไขในการแบ่งพื้นที่สีต่าง ๆ

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) 

พื้นที่เข้มงวดสุดๆ ต้องมีการคัดกรองการเข้าออกเข็มงวดกว่าพื้นที่สีแดง ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 

- พื้นที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่  45 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดนราธิวาส
3. จังหวัดยะลา
4. จังหวัดสุโขทัย
5. จังหวัดกำแพงเพชร
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดร้อยเอ็ด
8. จังหวัดสุพรรณบุรี
9. จังหวัดขอนแก่น
10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11. จังหวัดระนอง
12. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13. จังหวัดจันทบุรี
14. จังหวัดปราจีนบุรี
15. จังหวัดระยอง
16. จังหวัดอ่างทอง
17. จังหวัดฉะเชิงเทรา
18.จังหวัดชัยภูมิ
19. จังหวัดปัตตานี
20. จังหวัดราชบุรี
21. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22. จังหวัดลพบุรี
23. จังหวัดอุดรธานี
24. จังหวัดพัทลุง
25. จังหวัดอุบลราชธานี
26. จังหวัดเชียงราย
27. จังหวัดลำปาง
28. จังหวัดตาก
29. จังหวัดพิจิตร
30. จังหวัดลำพูน
31. จังหวัดตรัง
32. จังหวัดพิษณุโลก
33. จังหวัดศรีสะเกษ
34. จังหวัดนครปฐม
35. จังหวัดเพชรบุรี
36. จังหวัดสระแก้ว
37. จังหวัดนครราชสีมา
38. จังหวัดเพชรบูรณ์
39. จังหวัดสงขลา
40. จังหวัดนครศรีธรรมราช
41. จังหวัดภูเก็ต
42. จังหวัดสมุทรสาคร
43. จังหวัดนครสวรรค์
44. จังหวัดมหาสารคาม
45. จังหวัดสระบุรี

3. พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 

- คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย  พื้นที่สีส้มได้แก่

1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาฬสินธุ์
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดชุมพร
5. จังหวัดตราด
6. จังหวัดนครนายก
7. จังหวัดนครพนม
8. จังหวัดหนองคาย
9. จังหวัดบึงกาฬ
10. จังหวัดบุรีรัมย์
11. จังหวัดพังงา
12. จังหวัดพะเยา
13. จังหวัดแพร่
14. จังหวัดมุกดาหาร
15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. จังหวัดยโสธร
17. จังหวัดเลย
18. จังหวัดสกลนคร
19. จังหวัดสตูล
20. จังหวัดสมุทรสงคราม
21. จังหวัดสิงห์บุรี
22. จังหวัดสุรินทร์
23. จังหวัดหนองบัวลำภู
24. จังหวัดอุตรดิตถ์
25. จังหวัดอุทัยธานี
26. จังหวัดอำนาจเจริญ

4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) 

- พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุม และพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ 

5. พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) 

- คือพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อ 

ขอขอบคุณภาพจากศูนย์ขอมูล Covid-19

ศบค ประกาศ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดออกพื้นที่โดยไม่จำเป็น เริ่ม 1 พฤษภาคม