ซีเอ็ดมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงาน กศน.จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ

ซีเอ็ดมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงาน กศน.จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือและสื่อการเรียนแก่ สำนักงาน กศน. โดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย ผู้แทน เลขาธิการ กศน. และ นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนรับมอบ

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จัดทำ โครงการหนังสือเพื่อน้อง เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดแก่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการมอบหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ในการนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมส่งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (สำนักงาน กศน.) จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ มูลค่ารวม 5,198,484 บาท โดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย ผู้แทน เลขาธิการ กศน. และ นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่” 

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook : SE-ED Book Center

“ซีเอ็ด”มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงาน กศน.จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ