โครงการ “สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

โครงการ “สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ “สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

      นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเมืองสา จ.ชัยนาท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการ “สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท