ช้าง เปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เล่าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

ช้าง เปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เล่าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา น้ำแร่ธรรมชาติดำเนินการเปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ซึ่งเป็นการจัดแสดงเรื่องราวการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยเน้นด้านการสร้างรูปแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดแสดงผลงาน และนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แล้ว    ยังเป็นความตั้งใจที่ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างต้องการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้าและแบรนด์ พร้อมถือโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์  ซึ่งภายในพื้นที่จัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักแนวคิดจากสาระสำคัญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ      “ไทยเบฟ” ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU)และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) และในส่วนของ น้ำแร่ธรรมชาติ นั้นมีการจัดทำโซนพิเศษ “ช้าง กรีน โอเอซิส”เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและกระบวนการที่เป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการดำเนินการแสดงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงได้จัดแสดงการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าตามมาตรฐานที่กำหนด โดย 3 โซนหลักประกอบด้วย  

โซนที่ 1 : Chang Mineral Water : เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ที่ผลิตจากหนึ่งในแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดจากชั้นหินให้น้ำธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยระบบการกรองแบบ 3ชั้น (Triple Filtration Process)  จึงทำให้ “น้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง” สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก NSF International ซึ่งเป็นสถาบันรับรองความปลอดภัยการผลิตอาหารและน้ำดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแก้วสีเขียวมรกต ที่โดดเด่นเรื่องการดีไซน์ให้ดู พรีเมียมแล้วยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


โซนที่ 2 : การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ : เป็นการให้ข้อมูลเรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ขวด PET กระป๋องอลูมิเนียม กล่องกระดาษ และยังช่วยลดภาวะการเกิดโลกร้อน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนด, Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เช่น    ขวดแก้ว ในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ 80% ของยอดขายทั้งหมดที่จะนำกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด และ Recycle การนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ ขวดแก้ว นำมาบดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่, ขวดพลาสติกใส (ขวด PET) นำมาแปรรูปเป็นเม็ดโพลีเอสเตอร์ผลิตเป็นเส้นใยและถักทอเป็นผืนผ้า  

โซนที่ 3 : การให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ :โดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ซี่งเล่าเรื่องราวเริ่มต้นจากภายในองค์กรให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะในสำนักงาน นอกจากนี้ยังจัดตั้งโครงการคัดแยกขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recycle) อาทิ ขวดแก้ว, ขวด PET, กระป๋องอลูมิเนียม โดยยกตัวอย่างโครงการ Can 2 Can : การเก็บกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมจากผู้บริโภคกลับมาคัดแยก แล้วนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งในปี 62 สามารถเก็บกระป๋องอลูมิเนียมกลับมาได้ทั้งสิ้น 703 ตัน (52 ล้านใบ) หรือ 14% ของปริมาณทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงการนำขวดแก้วมาใช้ซ้ำถึง 75%

คุณณรัชฏ์ วัชรเพชร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้างกล่าวเพิ่มเติมว่า “ช้าง ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราจึงตั้งใจที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการวางแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมองว่าแนวคิดดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศได้นั้น ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคน เราจึงจัดทำโซน “ช้าง กรีน โอเอซิส” ซึ่งเป็นการดึงเอา ดี เอ็น เอ ของแบรนด์ช้าง ภายใต้คำว่า “เพื่อน” มาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพื่อนแท้ ไม่ทิ้งกัน” #คิดก่อนทิ้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเสนอเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำเรื่องการคัดแยกขยะ และให้ความสำคัญกับการใช้ซ้ำ เพื่อให้ขยะเหล่านี้ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของทุกคนครับ” คุณณรัชฏ์ กล่าวทิ้งท้าย

ช้าง เปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เล่าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน