เสด็จเลียบพระนครโดยทางพยุหยาตรา

พิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและทางชลมารคเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้เฝ้าชมพระบารมีตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคแต่เพียงอย่างเดียว รัชกาลที่ ๔ มีทั้งทางสถลมารคและทางชลมารครัชกาลที่๕มีแต่ทางสถลมารคและรัชกาลที่ ๖ – รัชกาลที่ ๗ มีทั้งทางสถลมารคและทางชลมารค ส่วนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไม่ได้เสด็จเลียบพระนคร หลังจากพิธี เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราจึงเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์แบบตามโบราณราชประเพณี