Logo MiX Magazine
Merigin
อิมแพ็คมั่นใจบุกตลาดอาหารเปิด “เฮยยิน” ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น 3

อิมแพ็คมั่นใจบุกตลาดอาหารเปิด “เฮยยิน” ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น 3

อิมแพ็คมั่นใจบุกตลาดอาหารเปิด “เฮยยิน” ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ รองรับกลุ่มครอบครัวและองค์กร ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น 3