BACK ISSUES

"ผู้บริหารรุ่นใหม่ ครอบครัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทายาทหมื่นล้านแห่งตระกูลรังษีสิงห์พิพัฒน์ วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์"

วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์

"ธุรกิจปลั๊กไฟ DATA โดยมีคุณ อภิสฤษฎิ์  นิรุชทรัพย์รดา เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทดาต้า เพาเวอร์ จำกัด ผู้บริหารรุ่นที่ 2 พร้อมพาธุรกิจนี้ก้าวไปอีกขั้นที่มากกว่าการเป็นปลั๊กไฟธรรมดา"

ธุรกิจกับ ความปลอดภัยในชีวิต